Nauka & Bezpieczeństwo

Biotechnologia rolnicza pozwala hodowcom roślin wprowadzać geny do jednej rośliny z szerokiej gamy żywych źródeł i / lub edytować istniejące geny rośliny, aby wzmocnić lub rozwinąć określone cechy. Proces ten umożliwia rolnikom bardziej wydajny wzrost produkcji żywności, włókna i paliwa w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. Może sprawić, że odmiany będą bardziej odporne na choroby, odporne na niektóre szkodniki i herbicydy, tolerować suszę lub bardziej odżywcze. Ma także tę zaletę, że jest bardziej ukierunkowana i szybsza niż konwencjonalna hodowla, ponieważ tylko kilka genów niosących znane funkcje jest wprowadzanych do genomu biorcy, omijając potrzebę krzyżowania roślin wiele razy, jak wymaga tego tradycyjna hodowla. Pomimo, iż biotechnologia rolnicza  jest to tylko jednym z nowoczesnych narzędzi dostępnych dla rolników, to ma ona ogromny potencjał w zakresie sprostania wielu wyzwaniom środowiskowym i społecznym.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisja Europejska, a także inne ośrodki naukowe i urzędy regulacyjne na całym świecie, w tym Rada Doradcza Europejskich Akademii Nauk (EASAC), zgadzają się, że rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) są tak bezpieczne, jak ich konwencjonalnie odpowiedniki. Od czasu pierwszej powszechnej komercjalizacji genetycznie modyfikowanych produktów 18 lat temu, nie było dowodów na negatywne skutki spożycia jakichkolwiek autoryzowanych odmian genetycznie mofydikowanych.

ARCHIWUM PRESS RELEASES

Produkty nowych technik hodowlanych a wymagania w zakresie oceny bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanej żywności

Innowacyjne metody hodowli umożliwiają wytworzenie nowych odmian roślin uprawnych w krótszym czasie z niespotykaną dotąd precyzją uzyskiwania nowych cech. Jest to niezmiernie istotne dla wytwarzania bezpiecznej żywności uwzględniając konieczność produkcji przy mniejszym wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Niektóre z nowych metod hodowlanych (New Breeding Techniques) oparte są o techniki inżynierii genetycznej, jednak końcowym efektem ich zastosowania nie jest wprowadzenie obcych genów tak jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych modyfikacji genetycznych, ale uzyskanie mutacji. Konwencjonalna mutageneza jest technologią stosowaną w hodowli od bardzo dawna jednak daleko jej od doskonałości, ponieważ zastosowanie promieniowania jonizującego lub substancji chemicznych powoduje losowe i trudne do przewidzenia zmiany w DNA. Dziś, hodowcy mają do dyspozycji nowe bardziej precyzyjne metody mutagenezy. Stosowanie różnego rodzaju technik opartych o miejscowo specyficzne nukleazy (enzymy, które przecinają DNA w określonym miejscu) takich jak ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9 etc często określanych jako SDN (Site Directed Nucleases) pozwala na uzyskiwanie różnych typów mutacji (zmian pojedynczych nukleotydów, krótkich delecji lub insercji). Zastosowanie technik SDN-1 indukuje w wybranych miejscach w genomie roślin niewielkie losowe mutacje, natomiast technika SDN-2 pozwala na wprowadzanie niewielkich, ale wcześniej zaprojektowanych zmian. Uzyskanie podobnych mutacji umożliwia również metoda mutagenezy kierowanej oligonukleotydami (ODM). Mutacje o takim zakresie zmian w DNA pojawiają się również spontanicznie w naturze. Metod SDN-3 umożliwia natomiast wprowadzenie większych fragmentów DNA (nawet całych genów) i dlatego w tym wypadku zakres wprowadzanych zmian można porównać do tradycyjnych modyfikacji genetycznych. [...]

GMO. Skad się wzieło i czy jest bezpieczne?

Wokół GMO narosło mnóstwo mitów. Nic dziwnego, zagadnienie jest złożone, a opinie bardzo skrajne. W tym tekście postaram się wyjaśnić wszystkie zalety, wady i zagrożenia jakie niesie ze sobą GMO. [...]

REPORTS

Bezpieczeństwo upraw GMO I żywności GM na podstawie nowych regulacji prawnych na poziomie międzynarodowym i krajowym

Współzależność i integracja państw, gospodarek oraz kultur sprawia, że nowe technologie rozprzestrzeniają się w taki sposób, że mają coraz większy wpływ na ludzkie życie na świecie. W literaturze zjawisko to określa się mianem globalizacji. [...]

PRESS RELEASES

GMOinfo.EU dostarcza fakty na temat GMO w twoim języku

Bruksela, 8 marca 2018 r. – Fakty na temat GMO w Europie są trudne do znalezienia, szczególnie w językach innych niż angielski. Znaleźć za to można wiele błędnych informacji na temat tej fascynującej technologii, która zrewolucjonizowała przemysł rolny I spożywczy tak w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

GMO a środowisko

Ta informacja ma pomóc w zrozumieniu dlaczego ponad 18 milionów rolników na całym świecie1 zdecydowało się uprawiać odmiany GM i lepiej zrozumieć rolę biotechnologii roślin w rolnictwie oraz korzyści jakie przynosi środowisku.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Cykl życia GMO

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

W jaki sposób GMO są badane pod kątem wywoływania alergii?

Zanim wytworzone zostanie GMO, pożądana nowa cecha jest sprawdzana pod kątem wszystkich znanych alergenów, aby potwierdzić, że badane GMO nie wywoła nowej reakcji alergennej. [...]

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Adam Tański Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Wywiad z Panem Adamem Tańskim – Prezes Izby Zbożowo-Paszowej w Polsce, byłym Ministrem Rolnictwa na temat bezpieczeństwa pasz GM dla ludzi i zwierząt, stanowiska przemysłu paszowego na temat pasz GM oraz potencjalnego zakaz stosowania pasz GM

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Czy GMO są bezpieczne?

Infografika przedstawiająca wynik badań sponsorowanych przez Komisje Europejską dotyczących GMO.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Podstawowe informacje o GMO

Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) są obecnie jednym z ważnych tematów społecznej dyskusji. Wśród naszego społeczeństwa, odbiorców mediów i użytkowników Internetu, coraz większa liczba osób ma podobne pytania i wątpliwości na ten temat - od ekscytacji i optymizmu do sceptycyzmu i strachu. Dyskutowanie o GMO w tym środowisku pełnym emocji może stanowić wyzwanie i być utrudnione ze względu na brak wiedzy większości konsumentów, w jaki sposób uprawiane i otrzymywane są produkty rolne. Angażowanie się w rozmowy o GMO - zwłaszcza przez osoby biorące udział w produkcji naszej żywności - jest niezbędne, aby móc zbudować większe zaufanie i zapewnić przejrzystość informacji o GMO. Poniższe informacje zostały przekazane przez GMO Answers i mają za zadanie wspierać producentów rolnych i organizacje działające w łańcuchu produkcji żywności, w rozmowach na temat GMO ze swoimi współpracownikami. GMO Answers jest finansowane przez członków rady Council for Biotechnology Information, która obejmuje BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto Company i Syngenta. Nasi członkowie są zaangażowani w odpowiedzialny rozwój i zastosowanie biotechnologii w rolnictwie.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Co to jest GMO?

GMO sa specjalnymi produktami hodowli roslin okreslonego rodzaju, w której dokonuje sie precyzyjnych zmian w DNA rosliny, aby nadac jej cechy, których nie da sie uzyskac za pomoca tradycyjnych metod hodowli.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

10 najczęściej zadawanych pytań przez konsumentów o GMO wraz z odpowiedziami

GMO Answers oraz Council for Biotechnology Information (Rada ds. Informacji o Biotechnologii) przeprowadziły badania mające odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat GMO. Zebraliśmy 10 najczęściej zadawanych pytań i poprosiliśmy naukowców, rolników, ekonomistów oraz innych ekspertów, aby udzielili na nie odpowiedzi. Poniżej znajdują się skrócone odpowiedzi ekspertów.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Dowiedz się więcej na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo

Wpływ GMO na zdrowie i bezpieczeństwo jest obecnie głównym tematem dyskusji. Ze względu na bezpodstawnie twierdzenia, że żywność z upraw genetycznie modyfikowanych ma mniejszą wartość odżywczą niż żywność z konwencjonalnych i ekologicznych upraw, jak również fałszywe zarzuty, że GMO mogą powodować nowe choroby, konsumenci ze zrozumiałych powodów mają wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności, którą spożywają i sposobów, w jaki jest uprawiana. Jesteśmy w 100 procentach przekonani o tym, że odmiany modyfikowane genetycznie są zdrowe i bezpieczne. Odpowiedzieliśmy na ponad 150 wątpliwości konsumentów związanych z tym tematem. Korzystając z informacji, które można znaleźć na GMOAnswers.com, opracowaliśmy ten przewodnik, aby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo. Więcej informacji na temat regulacji, badań w zakresie bezpieczeństwa GMO i organizacji naukowych i rządowych, które potwierdziły bezpieczeństwo upraw i żywności genetycznie modyfikowanej można znaleźć na GMOAnswers.com.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Poznaj GMO

GMO Answers zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości konsumentów dotyczące GMO. Naszym celem jest, aby informacje na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności i rolnictwie były łatwiej dostępne i zrozumiałe. Wiemy, że konsumenci są sceptyczni wobec GMO i chcą dowiedzieć się więcej na temat żywności, sposobów w jaki jest otrzymywana oraz jaką przebywa drogę od pola na ich stoły. Podstawowym celem GMO Answers jest otwarty, publiczny dialog. Niezależni eksperci z różnych dyscyplin naukowych poświęcają swój czas, aby uczestniczyć w tym dialogu: rolnicy, dietetycy, naukowcy, badacze i inne osoby posiadające wiedzę na temat rolnictwa i GMO. Łączą się oni za pośrednictwem pracowników BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont Pioneer, Firmy Monsanto i Syngenta, członków Council for Biotechnology Information (CBI), aby zapewnić, że konsumenci otrzymają niezbędną wiedzę podczas podejmowania decyzji. VOdwiedzający GMO Answers poprosili nas o pomoc w udzielaniu informacji o GMO w łatwy do zrozumienia i przejrzysty sposób. Opracowaliśmy ten przewodnik mając to na uwadze i korzystając z informacji, które można znaleźć na stronie GMO Answers. Dla nas wszystkich ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o GMO, słuchać obaw, opowiadać o swoich doświadczeniach i dostarczać konkretnych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże uzyskać niezbędne informacje na temat GMO.

VIDEOS

Jak powstają GMO?

Jesteś ciekaw jak tworzy się GMO? Jak naukowcy tworzą organizmy genetycznie modyfikowane to jedno z najczęściej zadawanych pytań o GMO. To video pokaże jak powstaje GMO oraz opowie historię Tęczowej Hawajskiej Papai.

VIDEOS

Cykl życia nasiona - Jake nasionko GM

Szukasz materiałów edukacyjnych na temat GMO? Poniższy film wyjaśni podstawy biotechnologii oczami Jake-a – Genetycznie Zmodyfikowanego nasionka. Dowiedz się na temat historii hodowli roślin, jaki oraz dlaczego powstają nasiona GM, czy też wielu sposobów, w jakie można wykorzystać plony z nasion GM po zbiorach.

VIDEOS

Dowiedz się jak GMO są badane, rozwijane i testowane.

Dowiedz się w jaki sposób działa zielona biotechnologia (biotechnologia roślin) – od pracy naukowców firmy Dupont, którzy badają, rozwijają i testują GMO. W takcie tej wycieczki dowiedz się na temat roślin GM odpornych na suszę, czy choroby, a także o tym, jak naukowcy wprowadzają wybrane geny do DNA roślin. Czy wiesz, że wprowadzenie nowego GMO na rynek zajmuje około 15 lat?

WHO popiera wykorzystanie komarów GM w walce z Ziką

W stanowisku z 16 lutego 2016 r. na temat sposobów radzenia sobie z szerzącym się wirusem Zika Światowa Organizacja Zdrowia poparła wykorzystanie „nowych sposobów walki” z epidemią, włączając w to genetycznie modyfikowane komary. Eksperci WHO zwracają się ku metodom ograniczania rozprzestrzeniania się komarów – nosicieli wirusa Zika – ponieważ w sytuacji braku skutecznej terapii leczenia zakażonych ludzi (brak leków i szczepionek) wydaje się to największą szansą na zagrożonych terenach. [...]

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy takich kwestii jak czym jest GMO, GMO - szansa czy zagrożenie, GMO a bioróżnorodność.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy koegzystencji - współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych (GM), konwencjonalnych i ekologicznych.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek (COBORU)

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy ochrony praw własności intelektualnej przez hodowców w stosunku do odmian genetycznie modyfikowanych (GM) i konwencjonalnych.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Jan Rybczyński (PAN)

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Jan Rybczyński Polska Akademia Nauk (PAN), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy przyszłości biotechnologii oraz studentów biotechnologii w Polsce.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Prof. dr hab. Janusz Zimny (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - Prof. dr hab. Janusz Zimny Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy takich kwestii jak czy GMO to szansa czy zagrożenie? Czy GMO jest bezpieczne? Co należy zrobić żeby przekonać opinię publiczną do GMO? Jaka jest przyszłości biotechnologii?

VIDEOS

Wybrane opinie na temat biotechnologii w rolnictwie

Jaki jest wkład zielonej biotechnologii w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju rolnictwa w Europie?

VIDEOS

GMO - przemyśl to jeszcze raz

Czy strach przed zmianami jest uzasadniony? Czy w swoich wyborach kierujesz się dobrem przyszłych pokoleń? GMO to jeden ze sposobów ochrony środowiska. Czas przemyśleć wszystko jeszcze raz.

PRESS RELEASES

Uchwała prezydium PAN w sprawie poparcia GMO

Informujemy, że 18.09.2012 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk poparło stanowisko Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w rolnictwie z dnia 18.05.2012 r. Stanowisko to podkreśla, że wykorzystanie GMO w rolnictwie i nie tylko jest już bardzo powszechne i bezpieczne w wielu rejonach świata oraz stanowi filar rozwoju wielu dziedzin gospodarki. Wykluczenie korzystania z GMO w rolnictwie i hodowli w Polsce nie sprzyja innowacyjności i konkurencyjności oraz nie służy rozwojowi gospodarki i pomyślności obywateli.  [...]

VIDEOS

Niewidzialna Rewolucja

Czy wiesz, że GMO towarzyszy nam na co dzień?

PRESS RELEASES

Stanowisko Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk: Nowe technologie szansą polskiej gospodarki: GMO dla przemysłu i rolnictwa

Rozwój gospodarczy kraju w coraz większym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania innowacyjnych technologii i odnawialnych zasobów biologicznych. Przed Polską, tak jak przed innymi krajami, stoi konieczność rozwiązania podstawowych problemów, między innymi związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju i zapewnieniem konkurencyjności przemysłu i rolnictwa. Przy rozwiązywaniu tych problemów rola nauki jest zasadnicza. Wystarczy wymienić zagadnienia takie, jak energetyka jądrowa, gaz łupkowy, biopaliwa, nowe materiały (grafen), wysoko wydajne odmiany roślin i zwierząt hodowlanych, nowe farmaceutyki i metody diagnostyczne, by uświadomić sobie, jak ważne jest wykorzystanie polskiego potencjału naukowego w pracach na rzecz gospodarki. Komitet Biotechnologii PAN stanowczo popiera wykorzystanie w gospodarce organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).