Handel & Autoryzacja

Wszystkie genetycznie zmodyfikowane rośliny uprawne (GMO) przechodzą rygorystyczny system autoryzacji przed wprowadzeniem na rynek UE jako importowane produkty rolne zebrane poza UE lub jako nasiona do uprawy w UE. Wszystkie zezwolenia są poprzedzone dokładną oceną bezpieczeństwa przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a następnie zatwierdzane w procesie politycznym z udziałem Komisji Europejskiej i państw członkowskich.

ARCHIWUM PRESS RELEASES

Totalna dezinformacja konsumenta

Minister rolnictwa 4 listopada podpisał rozporządzenie w sprawie znaków graficznych, jakie będą stosowane do oznaczania produktów spożywczych wyprodukowanych bez użycia GMO. A zatem 1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone znaki „Wolne od GMO” oraz „Wyprodukowano bez stosowania GMO”. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Mission Possible usunięcie podwójnych standardów w ocenie bezpieczeństwa UE

Niezależnie od tego, czy chodzi o żywność, leki czy środki chemiczne, unijne agencje oceny ryzyka wpływają na poprawę życia obywateli w całej UE, umożliwiając dostęp do innowacyjnych produktów biotechnologicznych, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa konsumentów. Korzyści dla pacjentów, rolników i konsumentów obejmują zarówno leki ratujące życie, jak i wysokowydajne uprawy GM, które mogą poprawić bezpieczeństwo żywności, zrównoważenie środowiska i odżywianie. Ale tylko efektywna ocena może przynieść takie korzyści.

REPORTS

Bezpieczeństwo upraw GMO I żywności GM na podstawie nowych regulacji prawnych na poziomie międzynarodowym i krajowym

Współzależność i integracja państw, gospodarek oraz kultur sprawia, że nowe technologie rozprzestrzeniają się w taki sposób, że mają coraz większy wpływ na ludzkie życie na świecie. W literaturze zjawisko to określa się mianem globalizacji. [...]

PRESS RELEASES

GMOinfo.EU dostarcza fakty na temat GMO w twoim języku

Bruksela, 8 marca 2018 r. – Fakty na temat GMO w Europie są trudne do znalezienia, szczególnie w językach innych niż angielski. Znaleźć za to można wiele błędnych informacji na temat tej fascynującej technologii, która zrewolucjonizowała przemysł rolny I spożywczy tak w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

GMO a środowisko

Ta informacja ma pomóc w zrozumieniu dlaczego ponad 18 milionów rolników na całym świecie1 zdecydowało się uprawiać odmiany GM i lepiej zrozumieć rolę biotechnologii roślin w rolnictwie oraz korzyści jakie przynosi środowisku.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Cykl życia GMO

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Adam Tański Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

Wywiad z Panem Adamem Tańskim – Prezes Izby Zbożowo-Paszowej w Polsce, byłym Ministrem Rolnictwa na temat bezpieczeństwa pasz GM dla ludzi i zwierząt, stanowiska przemysłu paszowego na temat pasz GM oraz potencjalnego zakaz stosowania pasz GM

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Badania, analizy oraz regulacje dotyczące GMO

Infografika przedstawiająca proces jaki musi przejść GMO, żeby zostać dopuszczone do sprzedaży. 

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Czy GMO są bezpieczne?

Infografika przedstawiająca wynik badań sponsorowanych przez Komisje Europejską dotyczących GMO.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Podstawowe informacje o GMO

Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) są obecnie jednym z ważnych tematów społecznej dyskusji. Wśród naszego społeczeństwa, odbiorców mediów i użytkowników Internetu, coraz większa liczba osób ma podobne pytania i wątpliwości na ten temat - od ekscytacji i optymizmu do sceptycyzmu i strachu. Dyskutowanie o GMO w tym środowisku pełnym emocji może stanowić wyzwanie i być utrudnione ze względu na brak wiedzy większości konsumentów, w jaki sposób uprawiane i otrzymywane są produkty rolne. Angażowanie się w rozmowy o GMO - zwłaszcza przez osoby biorące udział w produkcji naszej żywności - jest niezbędne, aby móc zbudować większe zaufanie i zapewnić przejrzystość informacji o GMO. Poniższe informacje zostały przekazane przez GMO Answers i mają za zadanie wspierać producentów rolnych i organizacje działające w łańcuchu produkcji żywności, w rozmowach na temat GMO ze swoimi współpracownikami. GMO Answers jest finansowane przez członków rady Council for Biotechnology Information, która obejmuje BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto Company i Syngenta. Nasi członkowie są zaangażowani w odpowiedzialny rozwój i zastosowanie biotechnologii w rolnictwie.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Co to jest GMO?

GMO sa specjalnymi produktami hodowli roslin okreslonego rodzaju, w której dokonuje sie precyzyjnych zmian w DNA rosliny, aby nadac jej cechy, których nie da sie uzyskac za pomoca tradycyjnych metod hodowli.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

10 najczęściej zadawanych pytań przez konsumentów o GMO wraz z odpowiedziami

GMO Answers oraz Council for Biotechnology Information (Rada ds. Informacji o Biotechnologii) przeprowadziły badania mające odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat GMO. Zebraliśmy 10 najczęściej zadawanych pytań i poprosiliśmy naukowców, rolników, ekonomistów oraz innych ekspertów, aby udzielili na nie odpowiedzi. Poniżej znajdują się skrócone odpowiedzi ekspertów.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Dowiedz się więcej na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo

Wpływ GMO na zdrowie i bezpieczeństwo jest obecnie głównym tematem dyskusji. Ze względu na bezpodstawnie twierdzenia, że żywność z upraw genetycznie modyfikowanych ma mniejszą wartość odżywczą niż żywność z konwencjonalnych i ekologicznych upraw, jak również fałszywe zarzuty, że GMO mogą powodować nowe choroby, konsumenci ze zrozumiałych powodów mają wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności, którą spożywają i sposobów, w jaki jest uprawiana. Jesteśmy w 100 procentach przekonani o tym, że odmiany modyfikowane genetycznie są zdrowe i bezpieczne. Odpowiedzieliśmy na ponad 150 wątpliwości konsumentów związanych z tym tematem. Korzystając z informacji, które można znaleźć na GMOAnswers.com, opracowaliśmy ten przewodnik, aby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo. Więcej informacji na temat regulacji, badań w zakresie bezpieczeństwa GMO i organizacji naukowych i rządowych, które potwierdziły bezpieczeństwo upraw i żywności genetycznie modyfikowanej można znaleźć na GMOAnswers.com.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Poznaj GMO

GMO Answers zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości konsumentów dotyczące GMO. Naszym celem jest, aby informacje na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności i rolnictwie były łatwiej dostępne i zrozumiałe. Wiemy, że konsumenci są sceptyczni wobec GMO i chcą dowiedzieć się więcej na temat żywności, sposobów w jaki jest otrzymywana oraz jaką przebywa drogę od pola na ich stoły. Podstawowym celem GMO Answers jest otwarty, publiczny dialog. Niezależni eksperci z różnych dyscyplin naukowych poświęcają swój czas, aby uczestniczyć w tym dialogu: rolnicy, dietetycy, naukowcy, badacze i inne osoby posiadające wiedzę na temat rolnictwa i GMO. Łączą się oni za pośrednictwem pracowników BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont Pioneer, Firmy Monsanto i Syngenta, członków Council for Biotechnology Information (CBI), aby zapewnić, że konsumenci otrzymają niezbędną wiedzę podczas podejmowania decyzji. VOdwiedzający GMO Answers poprosili nas o pomoc w udzielaniu informacji o GMO w łatwy do zrozumienia i przejrzysty sposób. Opracowaliśmy ten przewodnik mając to na uwadze i korzystając z informacji, które można znaleźć na stronie GMO Answers. Dla nas wszystkich ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o GMO, słuchać obaw, opowiadać o swoich doświadczeniach i dostarczać konkretnych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże uzyskać niezbędne informacje na temat GMO.

WHO popiera wykorzystanie komarów GM w walce z Ziką

W stanowisku z 16 lutego 2016 r. na temat sposobów radzenia sobie z szerzącym się wirusem Zika Światowa Organizacja Zdrowia poparła wykorzystanie „nowych sposobów walki” z epidemią, włączając w to genetycznie modyfikowane komary. Eksperci WHO zwracają się ku metodom ograniczania rozprzestrzeniania się komarów – nosicieli wirusa Zika – ponieważ w sytuacji braku skutecznej terapii leczenia zakażonych ludzi (brak leków i szczepionek) wydaje się to największą szansą na zagrożonych terenach. [...]

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Prof. Stanisław Zięba Krajowa Izba Gospodarcza

Wywiad z Panem Prof. Stanisławem Zięba Krajowa Izba Gospodarcza na temat podejścia Unii Europejskiej do nowych technologii w tym GMO, opóźnienia Unii Europejskiej w stosunku do autoryzacji odmian GMO oraz Ramowego Stanowiska Rządu RP wobec GMO.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Rajmund Paczkowski Prezes KRD - IG

Wywiad z Panem Rajmundem Paczkowskim Prezesem Krajowej Rady Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie na temat pasz GM, pozycji polskiego przemysłu drobiarskiego w Europie.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Tadeusz Szymańczak rolnik i członek PZPRZ

Wywiad z Panem Tadeuszem Szymańczakiem na temat GMO, zakazu uprawy roślin transgenicznych w Polsce oraz prawa rolnika do wyboru technologii stosowanej technologii. Pan T. Szymańczak jest rolnikiem z Mazowsza posiadającym 300 ha gospodarstwo rolne; członek Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Adam Koryzna rolnik i Prezes Stowarzysznia "KnRNR"

Wywiad z Panem Adamem Koryzną Prezesem Stowarzyszenia „Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa" oraz rolnikiem ze śląska posiadającym 600 ha gospodarstwo rolne na temat korzyści płynących ze stosowania GMO, polskiego zakazu uprawy odmian GM.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy takich kwestii jak czym jest GMO, GMO - szansa czy zagrożenie, GMO a bioróżnorodność.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek (COBORU)

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy ochrony praw własności intelektualnej przez hodowców w stosunku do odmian genetycznie modyfikowanych (GM) i konwencjonalnych.

VIDEOS

Jak polityka Unii w zakresie GMO wpływ na handel międzynarodowy?

Unia Europejska jest największym na świecie importerem produktów rolnych, z których wiele to odmiany GMO. Główni partnerzy handlowi Unii początkowo przyjęli podobne zasady autoryzacji GMO, jednak z czasem zaczęli przyśpieszać ten proces, a Unia Europejska pozostawała w tyle. Kraje eksportujące GMO do Europy muszą liczyć się z tym, iż całe transporty produktów rolnych mogą zostać zawrócone, jeśli będą zawierać choćby śladowe ilości dotychczas niezatwierdzonych odmian GMO w Unii. Około 80% pasz stosowanych w Unii pochodzi z importu, dlatego każde zakłócenie handlu spowoduje, że europejskim rolnikom będzie trudniej wyżywić zwierzęta, a ceny pasz będą znacząco wyższe.

VIDEOS

CTA - Wywiad z Nathalie Moll, Sekretarzem Generalnym EuropaBio

Wywiad dla CTA Bruksela z Nathalie Moll, Sekretarzem Generalnym EuropaBio, która wyjaśnia różnice w autoryzacji produktów GMO w Europie oraz na świecie, a także wpływie GMO na kraje rozwijające się.

VIDEOS

Biurokratyczne Bariery Europy

Coraz częściej kreatywność i innowacja Europejczyków jest hamowana przez biurokratyczne bariery różnych organów. Czy Polska i Europa może sobie na to pozwolić?