Innowacje & Własność Intelektualna

Innowacje w hodowli roślin przyniosły społeczeństwu fenomenalne korzyści, w tym poprawę jakości nasion, wyższą produktywność upraw, wzrost dochodów rolników, niższe ceny żywności oraz obniżenie zużycia energii i emisji CO2. Ochrona własności intelektualnej, w tym prawa do ochrony odmian roślin (PVP) i patentów, pomaga stymulować innowacje w celu uzyskania bardziej produktywnych i zrównoważonych nasion poprzez zachęcanie innowatorów do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowości, z których korzystają wszyscy.

ARCHIWUM FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Wycena innowacji spoza UE

Każdego roku około 18 milionów rolników na całym świecie uprawia odmiany zmodyfikowane genetycznie (GM) w celu uzyskania wyższych, lepszej jakości plonów i możliwości wykorzystania mniejszej ilości nakładów. Chociaż zdecydowana większość rolników w UE nie może uprawiać odmian GM, UE jest jednym z największych importerów GM produktów rolnych. W rzeczywistości ziarna soi GM, które są importowane do UE każdego roku, ważą tyle samo, co cała populacja UE! Przed wprowadzeniem na rynek wszystkie uprawy GM przechodzą rygorystyczną i kosztowną ocenę bezpieczeństwa. W UE tej oceny dokonuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

PRESS RELEASES

GMOinfo.EU dostarcza fakty na temat GMO w twoim języku

Bruksela, 8 marca 2018 r. – Fakty na temat GMO w Europie są trudne do znalezienia, szczególnie w językach innych niż angielski. Znaleźć za to można wiele błędnych informacji na temat tej fascynującej technologii, która zrewolucjonizowała przemysł rolny I spożywczy tak w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

GMO a środowisko

Ta informacja ma pomóc w zrozumieniu dlaczego ponad 18 milionów rolników na całym świecie1 zdecydowało się uprawiać odmiany GM i lepiej zrozumieć rolę biotechnologii roślin w rolnictwie oraz korzyści jakie przynosi środowisku.

PRESS RELEASES

Konferencja na tema innowacji w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja naukowa pt. "Innowacje w hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa" zorganizowana przez Polską Federację Gospodarki Żywnościowej RP, Polską Izbę Nasienną, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Polską Izbę Zbożowo-Paszową. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Cykl życia GMO

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Podstawowe informacje o GMO

Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) są obecnie jednym z ważnych tematów społecznej dyskusji. Wśród naszego społeczeństwa, odbiorców mediów i użytkowników Internetu, coraz większa liczba osób ma podobne pytania i wątpliwości na ten temat - od ekscytacji i optymizmu do sceptycyzmu i strachu. Dyskutowanie o GMO w tym środowisku pełnym emocji może stanowić wyzwanie i być utrudnione ze względu na brak wiedzy większości konsumentów, w jaki sposób uprawiane i otrzymywane są produkty rolne. Angażowanie się w rozmowy o GMO - zwłaszcza przez osoby biorące udział w produkcji naszej żywności - jest niezbędne, aby móc zbudować większe zaufanie i zapewnić przejrzystość informacji o GMO. Poniższe informacje zostały przekazane przez GMO Answers i mają za zadanie wspierać producentów rolnych i organizacje działające w łańcuchu produkcji żywności, w rozmowach na temat GMO ze swoimi współpracownikami. GMO Answers jest finansowane przez członków rady Council for Biotechnology Information, która obejmuje BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto Company i Syngenta. Nasi członkowie są zaangażowani w odpowiedzialny rozwój i zastosowanie biotechnologii w rolnictwie.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Co to jest GMO?

GMO sa specjalnymi produktami hodowli roslin okreslonego rodzaju, w której dokonuje sie precyzyjnych zmian w DNA rosliny, aby nadac jej cechy, których nie da sie uzyskac za pomoca tradycyjnych metod hodowli.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

10 najczęściej zadawanych pytań przez konsumentów o GMO wraz z odpowiedziami

GMO Answers oraz Council for Biotechnology Information (Rada ds. Informacji o Biotechnologii) przeprowadziły badania mające odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat GMO. Zebraliśmy 10 najczęściej zadawanych pytań i poprosiliśmy naukowców, rolników, ekonomistów oraz innych ekspertów, aby udzielili na nie odpowiedzi. Poniżej znajdują się skrócone odpowiedzi ekspertów.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Dowiedz się więcej na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo

Wpływ GMO na zdrowie i bezpieczeństwo jest obecnie głównym tematem dyskusji. Ze względu na bezpodstawnie twierdzenia, że żywność z upraw genetycznie modyfikowanych ma mniejszą wartość odżywczą niż żywność z konwencjonalnych i ekologicznych upraw, jak również fałszywe zarzuty, że GMO mogą powodować nowe choroby, konsumenci ze zrozumiałych powodów mają wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności, którą spożywają i sposobów, w jaki jest uprawiana. Jesteśmy w 100 procentach przekonani o tym, że odmiany modyfikowane genetycznie są zdrowe i bezpieczne. Odpowiedzieliśmy na ponad 150 wątpliwości konsumentów związanych z tym tematem. Korzystając z informacji, które można znaleźć na GMOAnswers.com, opracowaliśmy ten przewodnik, aby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo. Więcej informacji na temat regulacji, badań w zakresie bezpieczeństwa GMO i organizacji naukowych i rządowych, które potwierdziły bezpieczeństwo upraw i żywności genetycznie modyfikowanej można znaleźć na GMOAnswers.com.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Poznaj GMO

GMO Answers zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości konsumentów dotyczące GMO. Naszym celem jest, aby informacje na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności i rolnictwie były łatwiej dostępne i zrozumiałe. Wiemy, że konsumenci są sceptyczni wobec GMO i chcą dowiedzieć się więcej na temat żywności, sposobów w jaki jest otrzymywana oraz jaką przebywa drogę od pola na ich stoły. Podstawowym celem GMO Answers jest otwarty, publiczny dialog. Niezależni eksperci z różnych dyscyplin naukowych poświęcają swój czas, aby uczestniczyć w tym dialogu: rolnicy, dietetycy, naukowcy, badacze i inne osoby posiadające wiedzę na temat rolnictwa i GMO. Łączą się oni za pośrednictwem pracowników BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont Pioneer, Firmy Monsanto i Syngenta, członków Council for Biotechnology Information (CBI), aby zapewnić, że konsumenci otrzymają niezbędną wiedzę podczas podejmowania decyzji. VOdwiedzający GMO Answers poprosili nas o pomoc w udzielaniu informacji o GMO w łatwy do zrozumienia i przejrzysty sposób. Opracowaliśmy ten przewodnik mając to na uwadze i korzystając z informacji, które można znaleźć na stronie GMO Answers. Dla nas wszystkich ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o GMO, słuchać obaw, opowiadać o swoich doświadczeniach i dostarczać konkretnych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże uzyskać niezbędne informacje na temat GMO.

VIDEOS

Dowiedz się jak GMO są badane, rozwijane i testowane.

Dowiedz się w jaki sposób działa zielona biotechnologia (biotechnologia roślin) – od pracy naukowców firmy Dupont, którzy badają, rozwijają i testują GMO. W takcie tej wycieczki dowiedz się na temat roślin GM odpornych na suszę, czy choroby, a także o tym, jak naukowcy wprowadzają wybrane geny do DNA roślin. Czy wiesz, że wprowadzenie nowego GMO na rynek zajmuje około 15 lat?

WHO popiera wykorzystanie komarów GM w walce z Ziką

W stanowisku z 16 lutego 2016 r. na temat sposobów radzenia sobie z szerzącym się wirusem Zika Światowa Organizacja Zdrowia poparła wykorzystanie „nowych sposobów walki” z epidemią, włączając w to genetycznie modyfikowane komary. Eksperci WHO zwracają się ku metodom ograniczania rozprzestrzeniania się komarów – nosicieli wirusa Zika – ponieważ w sytuacji braku skutecznej terapii leczenia zakażonych ludzi (brak leków i szczepionek) wydaje się to największą szansą na zagrożonych terenach. [...]

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Adam Koryzna rolnik i Prezes Stowarzysznia "KnRNR"

Wywiad z Panem Adamem Koryzną Prezesem Stowarzyszenia „Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa" oraz rolnikiem ze śląska posiadającym 600 ha gospodarstwo rolne na temat opłat licencyjnych oraz postawy opinii publicznej do GMO.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek (COBORU)

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy ochrony praw własności intelektualnej przez hodowców w stosunku do odmian genetycznie modyfikowanych (GM) i konwencjonalnych.