Uprawa & Korzyści

Rolnicy na całym świecie każdego roku dokonują ekonomicznych wyborów jakie narzędzia będą wykorzystywać do produkcji swoich plonów. Ich wybory zależą od pór roku, potrzeb ich konsumentów oraz danych warunków klimatycznych i środowiskowych w czasie siewu i uprawy. Uprawy biotechnologiczne są jednym z narzędzi, z których mogą korzystać rolnicy w krajach, gdzie nie ma zakazu uprawy odmian genetycznie modyfikowanych.

Więcej rolników uprawia genetycznie zmodyfikowane odmiany (GMO) na całym świecie, niż wszyscy rolnicy z UE, na powierzchni większej niż cały areał uprawny UE. Odzwierciedla to świadomą decyzję milionów rolników na całym świecie każdego sezonu wegetacyjnego, aby zainwestować w nasiona, które zapewniają im wyraźny zwrot inwestycji i pomagają przyczynić się do ochrony środowiska przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

ARCHIWUM PRESS RELEASES

Produkty nowych technik hodowlanych a wymagania w zakresie oceny bezpieczeństwa genetycznie zmodyfikowanej żywności

Innowacyjne metody hodowli umożliwiają wytworzenie nowych odmian roślin uprawnych w krótszym czasie z niespotykaną dotąd precyzją uzyskiwania nowych cech. Jest to niezmiernie istotne dla wytwarzania bezpiecznej żywności uwzględniając konieczność produkcji przy mniejszym wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Niektóre z nowych metod hodowlanych (New Breeding Techniques) oparte są o techniki inżynierii genetycznej, jednak końcowym efektem ich zastosowania nie jest wprowadzenie obcych genów tak jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych modyfikacji genetycznych, ale uzyskanie mutacji. Konwencjonalna mutageneza jest technologią stosowaną w hodowli od bardzo dawna jednak daleko jej od doskonałości, ponieważ zastosowanie promieniowania jonizującego lub substancji chemicznych powoduje losowe i trudne do przewidzenia zmiany w DNA. Dziś, hodowcy mają do dyspozycji nowe bardziej precyzyjne metody mutagenezy. Stosowanie różnego rodzaju technik opartych o miejscowo specyficzne nukleazy (enzymy, które przecinają DNA w określonym miejscu) takich jak ZFN, TALEN, CRISPR-Cas9 etc często określanych jako SDN (Site Directed Nucleases) pozwala na uzyskiwanie różnych typów mutacji (zmian pojedynczych nukleotydów, krótkich delecji lub insercji). Zastosowanie technik SDN-1 indukuje w wybranych miejscach w genomie roślin niewielkie losowe mutacje, natomiast technika SDN-2 pozwala na wprowadzanie niewielkich, ale wcześniej zaprojektowanych zmian. Uzyskanie podobnych mutacji umożliwia również metoda mutagenezy kierowanej oligonukleotydami (ODM). Mutacje o takim zakresie zmian w DNA pojawiają się również spontanicznie w naturze. Metod SDN-3 umożliwia natomiast wprowadzenie większych fragmentów DNA (nawet całych genów) i dlatego w tym wypadku zakres wprowadzanych zmian można porównać do tradycyjnych modyfikacji genetycznych. [...]

PRESS RELEASES

GMOinfo.EU dostarcza fakty na temat GMO w twoim języku

Bruksela, 8 marca 2018 r. – Fakty na temat GMO w Europie są trudne do znalezienia, szczególnie w językach innych niż angielski. Znaleźć za to można wiele błędnych informacji na temat tej fascynującej technologii, która zrewolucjonizowała przemysł rolny I spożywczy tak w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

GMO a środowisko

Ta informacja ma pomóc w zrozumieniu dlaczego ponad 18 milionów rolników na całym świecie1 zdecydowało się uprawiać odmiany GM i lepiej zrozumieć rolę biotechnologii roślin w rolnictwie oraz korzyści jakie przynosi środowisku.

PRESS RELEASES

Konferencja na tema innowacji w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja naukowa pt. "Innowacje w hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa" zorganizowana przez Polską Federację Gospodarki Żywnościowej RP, Polską Izbę Nasienną, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Polską Izbę Zbożowo-Paszową. [...]

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Cykl życia GMO

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Czy GMO mogą pomóc chronić środowisko?

W przeciwieństwie do mitów, według których gmo szkodzą środowisku, organizmy zmodyfikowane genetycznie pomagają rolnikom chronić ziemię, dzięki produkcji większych zbiorów przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Podstawowe informacje o GMO

Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) są obecnie jednym z ważnych tematów społecznej dyskusji. Wśród naszego społeczeństwa, odbiorców mediów i użytkowników Internetu, coraz większa liczba osób ma podobne pytania i wątpliwości na ten temat - od ekscytacji i optymizmu do sceptycyzmu i strachu. Dyskutowanie o GMO w tym środowisku pełnym emocji może stanowić wyzwanie i być utrudnione ze względu na brak wiedzy większości konsumentów, w jaki sposób uprawiane i otrzymywane są produkty rolne. Angażowanie się w rozmowy o GMO - zwłaszcza przez osoby biorące udział w produkcji naszej żywności - jest niezbędne, aby móc zbudować większe zaufanie i zapewnić przejrzystość informacji o GMO. Poniższe informacje zostały przekazane przez GMO Answers i mają za zadanie wspierać producentów rolnych i organizacje działające w łańcuchu produkcji żywności, w rozmowach na temat GMO ze swoimi współpracownikami. GMO Answers jest finansowane przez członków rady Council for Biotechnology Information, która obejmuje BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont, Monsanto Company i Syngenta. Nasi członkowie są zaangażowani w odpowiedzialny rozwój i zastosowanie biotechnologii w rolnictwie.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Co to jest GMO?

GMO sa specjalnymi produktami hodowli roslin okreslonego rodzaju, w której dokonuje sie precyzyjnych zmian w DNA rosliny, aby nadac jej cechy, których nie da sie uzyskac za pomoca tradycyjnych metod hodowli.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

10 najczęściej zadawanych pytań przez konsumentów o GMO wraz z odpowiedziami

GMO Answers oraz Council for Biotechnology Information (Rada ds. Informacji o Biotechnologii) przeprowadziły badania mające odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat GMO. Zebraliśmy 10 najczęściej zadawanych pytań i poprosiliśmy naukowców, rolników, ekonomistów oraz innych ekspertów, aby udzielili na nie odpowiedzi. Poniżej znajdują się skrócone odpowiedzi ekspertów.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Dowiedz się więcej na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo

Wpływ GMO na zdrowie i bezpieczeństwo jest obecnie głównym tematem dyskusji. Ze względu na bezpodstawnie twierdzenia, że żywność z upraw genetycznie modyfikowanych ma mniejszą wartość odżywczą niż żywność z konwencjonalnych i ekologicznych upraw, jak również fałszywe zarzuty, że GMO mogą powodować nowe choroby, konsumenci ze zrozumiałych powodów mają wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa żywności, którą spożywają i sposobów, w jaki jest uprawiana. Jesteśmy w 100 procentach przekonani o tym, że odmiany modyfikowane genetycznie są zdrowe i bezpieczne. Odpowiedzieliśmy na ponad 150 wątpliwości konsumentów związanych z tym tematem. Korzystając z informacji, które można znaleźć na GMOAnswers.com, opracowaliśmy ten przewodnik, aby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania na temat wpływu GMO na zdrowie i bezpieczeństwo. Więcej informacji na temat regulacji, badań w zakresie bezpieczeństwa GMO i organizacji naukowych i rządowych, które potwierdziły bezpieczeństwo upraw i żywności genetycznie modyfikowanej można znaleźć na GMOAnswers.com.

FACTSHEETS/INFOGRAPHICS

Poznaj GMO

GMO Answers zostało stworzone, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości konsumentów dotyczące GMO. Naszym celem jest, aby informacje na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności i rolnictwie były łatwiej dostępne i zrozumiałe. Wiemy, że konsumenci są sceptyczni wobec GMO i chcą dowiedzieć się więcej na temat żywności, sposobów w jaki jest otrzymywana oraz jaką przebywa drogę od pola na ich stoły. Podstawowym celem GMO Answers jest otwarty, publiczny dialog. Niezależni eksperci z różnych dyscyplin naukowych poświęcają swój czas, aby uczestniczyć w tym dialogu: rolnicy, dietetycy, naukowcy, badacze i inne osoby posiadające wiedzę na temat rolnictwa i GMO. Łączą się oni za pośrednictwem pracowników BASF, Bayer CropScience, Dow AgroSciences, DuPont Pioneer, Firmy Monsanto i Syngenta, członków Council for Biotechnology Information (CBI), aby zapewnić, że konsumenci otrzymają niezbędną wiedzę podczas podejmowania decyzji. VOdwiedzający GMO Answers poprosili nas o pomoc w udzielaniu informacji o GMO w łatwy do zrozumienia i przejrzysty sposób. Opracowaliśmy ten przewodnik mając to na uwadze i korzystając z informacji, które można znaleźć na stronie GMO Answers. Dla nas wszystkich ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o GMO, słuchać obaw, opowiadać o swoich doświadczeniach i dostarczać konkretnych odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże uzyskać niezbędne informacje na temat GMO.

VIDEOS

Cykl życia nasiona - Jake nasionko GM

Szukasz materiałów edukacyjnych na temat GMO? Poniższy film wyjaśni podstawy biotechnologii oczami Jake-a – Genetycznie Zmodyfikowanego nasionka. Dowiedz się na temat historii hodowli roślin, jaki oraz dlaczego powstają nasiona GM, czy też wielu sposobów, w jakie można wykorzystać plony z nasion GM po zbiorach.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Tadeusz Szymańczak rolnik i członek PZPRZ

Wywiad z Panem Tadeuszem Szymańczakiem na temat GMO, zakazu uprawy roślin transgenicznych w Polsce oraz prawa rolnika do wyboru technologii stosowanej technologii. Pan T. Szymańczak jest rolnikiem z Mazowsza posiadającym 300 ha gospodarstwo rolne; członek Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Pan Adam Koryzna rolnik i Prezes Stowarzysznia "KnRNR"

Wywiad z Panem Adamem Koryzną Prezesem Stowarzyszenia „Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa" oraz rolnikiem ze śląska posiadającym 600 ha gospodarstwo rolne na temat korzyści płynących ze stosowania GMO, polskiego zakazu uprawy odmian GM.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy takich kwestii jak czym jest GMO, GMO - szansa czy zagrożenie, GMO a bioróżnorodność.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - dr Sławomir Sowa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy koegzystencji - współistnienia upraw genetycznie zmodyfikowanych (GM), konwencjonalnych i ekologicznych.

VIDEOS

Wypowiedź dla GBE Polska - Prof. dr hab. Janusz Zimny (IHAR)

Wypowiedź dla GBE Polska - Prof. dr hab. Janusz Zimny Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (IHAR), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy takich kwestii jak czy GMO to szansa czy zagrożenie? Czy GMO jest bezpieczne? Co należy zrobić żeby przekonać opinię publiczną do GMO? Jaka jest przyszłości biotechnologii?

VIDEOS

Wybrane opinie na temat biotechnologii w rolnictwie

Jaki jest wkład zielonej biotechnologii w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju rolnictwa w Europie?

VIDEOS

Jak podejście Europy wpływa na inne kraje?

Czy wiesz jak decyzje Europy wpływają na bezpieczeństwo żywności na całym świecie? Czy masz wystarczająco pożywienia na co dzień i skąd ono się bierze?

VIDEOS

Rok 2050

Zgodnie z raportem FAO do roku 2050 popyt żywności wzrośnie 2 krotnie, a liczba ludności wynosić będzie 9 miliardów. Zobacz jak może wyglądać przyszłość kiedy politycy podejmą trudne i konieczne decyzje.

VIDEOS

Dajmy wybór rolnikom

Czy politycy mają prawo pozbawić rolników dostępu do nowych technologii? Dajmy rolnikom szanse o tym żeby sami mogli decydować co uprawiają.