Handel & Autoryzacja

GMOinfo.EU dostarcza fakty na temat GMO w twoim języku

Bruksela, 8 marca 2018 r. – Fakty na temat GMO w Europie są trudne do znalezienia, szczególnie w językach innych niż angielski. Znaleźć za to można wiele błędnych informacji na temat tej fascynującej technologii, która zrewolucjonizowała przemysł rolny I spożywczy tak w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych.

Dlatego EuropaBio wraz z partnerami z 11 krajów uruchomiła stronę internetową GMOinfo.eu, na której można znaleźć ważne informacje na temat GMO w 10 różnych językach.

Miliony rolników i ich rodziny w 19 rozwijających się krajach czerpią korzyści z uprawy odmian genetycznie modyfikowanych (GM) [1]. Europa również na tym znacząco korzysta. Europejska Akademia Nauk potwierdziła, że „Są przekonywujące dowody na to, że odmiany GM mogą wnosić wkład w zrównoważony rozwój z korzyścią dla rolników, konsumentów, środowiska i gospodarki”. [2]

Dzisiaj prawdopodobnie każdy z nas używa produktu wyprodukowanego z użyciem GMO. Od ubrań z bawełny GM po pasze z soi i kukurydzy GM, wszystko to stało się codziennością. Powstaje coraz więcej nowych GMO takich jak niebrązowiejące jabłka, ziemniaki z niską zawartością akrylamidu oraz wzbogacone zboża o prozdrowotnym profilu żywieniowym np. Złoty Ryż.

Pomimo, iż Europa wniosła wkład w rozwój pierwszych odmian GM, dzisiaj w niewielkim stopniu wykorzystuje ich uprawę na swoim terytorium. Tam gdzie uprawia się kukurydzę GM, przekonano się o jej efektywności oraz znaczącym zmniejszeniu występowania karcynogennych mykotoksyn. Na całym świecie odmiany GM uprawia więcej rolników niż jest ich w całej Unii Europejskiej.

Czy nie czas sprawdzić fakty?

Mamy nadzieje, że skorzystacie naszej strony internetowej i zapraszamy do przeglądania wiadomości i innych ważnych publikacji znajdujących się na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do śledzenia nas również na Twitter @GMOinfoEU!

Więcej informacji na temat GMO i innych zastosowań biotechnologii w Europie znaleźć można na stronie internetowej, facebooku i Twitterze EuropaBio.

This is why today EuropaBio, together with partners in 11 countries, is launching the GMOinfo.eu website, which includes important information about GMOs in 10 different languages.

 

[1] http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/52/infographic/default.asp

[2] https://easac.eu/publications/details/planting-the-future-opportunities-and-challenges-for-using-crop-genetic-improvement-technologies-fo/

Share