Handel & Autoryzacja

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek (COBORU)

Wypowiedź dla GBE Polska - prof. dr hab. Edward Gacek Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), podczas konferencji pt.: "Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję roślinną", która odbyła się 10 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wypowiedź dotyczy ochrony praw własności intelektualnej przez hodowców w stosunku do odmian genetycznie modyfikowanych (GM) i konwencjonalnych.


Share