Handel & Autoryzacja - Aktualności

Informacja na temat pierwszego spotkania zespołu roboczego ds. odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO w ramach

W dniu 27 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu roboczego ds. Odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO powołanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Porozumienia Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szeregu instytucji, organizacji rolniczych, przetwórców, związków zawodowych, przedstawicieli nauki, rolników – producentów żywności, a także wybranych departamentów resortu.

W dyskusji zwrócono uwagę, że dążenie aby za wszelką cenę wyeliminować GMO z produkcji pasz może spowodować utratę wielu rynków zbytu (drób, mleko), poprzez wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie i samych produktów. Zwrócono również uwagę na potrzebę przepisów, które umożliwią znakowanie produktów bez GMO jednak część przedstawicieli krytycznie odniosła się do tego pomysłu wskazując na budowanie w ten sposób nieuczciwej konkurencji na rynku. 

Share