Handel & Autoryzacja

Jak polityka Unii w zakresie GMO wpływ na handel międzynarodowy?

Unia Europejska jest największym na świecie importerem produktów rolnych, z których wiele to odmiany GMO. Główni partnerzy handlowi Unii początkowo przyjęli podobne zasady autoryzacji GMO, jednak z czasem zaczęli przyśpieszać ten proces, a Unia Europejska pozostawała w tyle. Kraje eksportujące GMO do Europy muszą liczyć się z tym, iż całe transporty produktów rolnych mogą zostać zawrócone, jeśli będą zawierać choćby śladowe ilości dotychczas niezatwierdzonych odmian GMO w Unii. Około 80% pasz stosowanych w Unii pochodzi z importu, dlatego każde zakłócenie handlu spowoduje, że europejskim rolnikom będzie trudniej wyżywić zwierzęta, a ceny pasz będą znacząco wyższe.


Share