Handel & Autoryzacja - Aktualności

Znakowanie żywności wyprodukowanej bez GMO

5 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Proponuje się w nim, żeby dać producentom możliwość zamieszczania na produktach informacji „wolne od GMO".

Share