Innowacje & Własność Intelektualna - Aktualności

Kukurydza z β-glukanazą

β-glukany – grupa polisacharydów. Są jednymi z głównych substancji antyżywieniowych pasz zawierających jęczmień i pszenicę. Glukany właściwie nie mają żadnych wartości odżywczych. Ich „antyżywieniowość” wynika z faktu, iż w przewodzie pokarmowym tworzą nierozpuszczalne frakcje roztworów o dużej lepkości. To zaś niekorzystnie odbija się na emulgacji tłuszczy, utrudniając ich trawienie i wchłanianie kwasów tłuszczowych. β-glukany zmniejszają również wchłanianie aminokwasów.

Więcej: https://gmo.blog.polityka.pl/2014/01/17/kukurydza-z-%CE%B2-glukanaza/

Share