Uprawa & Korzyści - Aktualności

Konferencja na tema innowacji w rolnictwie w Ministerstwie Rolnictwa

W dniu 15 listopada 2017 r. odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja naukowa pt. "Innowacje w hodowli roślin dla zrównoważonego rolnictwa" zorganizowana przez Polską Federację Gospodarki Żywnościowej RP, Polską Izbę Nasienną, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Polską Izbę Zbożowo-Paszową.

W konferencji wzięli udział m.in. podsekretarz stanu Ewa Lech, ambasador Argentyny Patricia Salas, przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, a także hodowcy roślin, przedstawiciele rolników, naukowcy.

Prelegentami konferencji byli: prof. dr hab. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dr Petra Jorasch z European Seed Association, prof. dr hab. Sławomir Podlaski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB.

Podsekretarz stanu Ewa Lech podkreśliła potrzebę kontynuowania szerszej dyskusji na poziomie państw członkowskich, jak i na poziomie Unii Europejskiej w odniesieniu do wykorzystania nowych technik hodowlanych (New Breeding Techniques).

28 września br. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli konferencję Wysokiego Szczebla pt. „Nowoczesne biotechnologie w rolnictwie – wytyczając drogę do odpowiedzialnych innowacji”, w której miałam okazję uczestniczyć – poinformowała wiceminister Ewa Lech.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność dialogu i precyzyjnej komunikacji, rolę nauki i firm w informowaniu społeczeństw o nowych produktach i sposobie ich wytwarzania. Zwrócono również uwagę na to, że szczególnie istotnym jest odzyskanie zaufania konsumentów, co jest możliwe dzięki jasnej, przejrzystej komunikacji, budowaniu zaufania do nauki oraz firm wprowadzających nowe produkty. Konferencja stanowiła okazję do przeprowadzenia przedstawienia tej problematyki w Polsce.


Share