Věda a výzkum & bezpečnost

Zemědělské biotechnologie umožňují šlechtitelům vnášet do rostlin geny z širokého spektra živých zdrojů (jiných rostlin, mikroorganismů, živočichů) nebo upravovat stávající genom rostlin tak, aby dosáhli požadované vlastnosti (např. rezistence, zvýšení odolnosti aj.)

Geneticky modifikované (GM) rostliny se tak stávají více odolné proti chorobám, rezistentní ke škůdcům, tolerantní k totálním herbicidům nebo suchu, nutričně hodnotnější.

Zemědělské biotechnologie mají také výhodu v lepším zacílení šlechtění, než je tomu u tradičních postupů. Pouze pár genů, nesoucích požadovanou vlastnost, se vnáší do upravovaného organismu, čímž se vyhýbáme nutnosti opakovaného a časově zdlouhavého křížení, které probíhá v tradičním šlechtění.

Ačkoliv se jedná pouze o jeden nástroj v celém spektru pěstitelských nástrojů, biotechnologie skýtají obrovský potenciál pro naplnění mnoha environmentálních a společenských výzev.

Co se týká bezpečnosti GM plodin, Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská komise, společně s dalšími vědeckými institucemi a úřady po celém světě, včetně Expertní rady evropských akademií (EASAC), se shodují, že GM plodiny jsou stejně bezpečné jako jejich konvenční protějšky.

Doposud nebyl zjištěn žádný případ negativního vlivu na zdraví spotřebitelů při konzumaci GM plodin a jejich produktů, které úspěšně prošly schvalovacím procesem. A to se ve světě pěstují ve významné míře již více než 20 let.

GMOinfo.eu/cz spravuje BIOTRIN, z.s. ve spolupráci s EuropaBio. Pro získání více informací o GMO ve vašem jazyce, klikněte na příslušné téma níže nebo nás kontaktujte na adrese info@biotrin.cz.