Pěstování & přínosy

Pěstitelé na celém světě se každoročně rozhodují, jaké plodiny a jaká osiva budou používat, aby dosáhli nejlepších pěstitelských výsledků.

Jednou z možností výběru jsou i geneticky modifikované (GM) plodiny. Ve světě je tento výběr široký, v EU se prozatím může pěstovat jen GM kukuřice odolná k zavíječi kukuřičnému, tzv. Bt kukuřice.

Ve světě je více pěstitelů GM plodin než celkový počet zemědělců v EU a GM plodiny se pěstují na ploše větší než je celková výměra orné půdy v EU.

Miliony farmářů po celém světě tak každoročně investují do osiv, které jim přinášejí jistotu návratu vložené investice, a zároveň tím přispívají k udržitelnému zemědělství a lepšímu životnímu prostředí. Konzumace produktů těchto plodin navíc nepřináší spotřebitelům žádná nová zdravotní rizika.

ARCHIV

GMOinfo.eu/cz spravuje BIOTRIN, z.s. ve spolupráci s EuropaBio. Pro získání více informací o GMO ve vašem jazyce, klikněte na příslušné téma níže nebo nás kontaktujte na adrese info@biotrin.cz.