Inovace & duševní vlastnictví

Inovace ve šlechtění rostlin již zajistily fenomenální přínosy pro společnost - zlepšení kvality osiva, vyšší produktivitu rostllin, větší příjmy zemědělců, nižší ceny potravin, nižší emise CO2 a sníženou potřebu energií.

Ochrana duševního vlastnictví, např. prostřednictvím patentů nebo ochrany práv k odrůdám, pomáhá akcelerovat další inovace k výkonnějšímu i udržitelnému zemědělství. Poskytuje inovátorům stimuly, aby podstoupili podnikatelské riziko, z kterého nakonec profitujeme my všichni.

GMOinfo.eu/cz spravuje BIOTRIN, z.s. ve spolupráci s EuropaBio. Pro získání více informací o GMO ve vašem jazyce, klikněte na příslušné téma níže nebo nás kontaktujte na adrese info@biotrin.cz.